Hướng dẫn sử dụng

Xin chào các anh/chị đến với giao diện đăng nhập của Phần mềm quản lý doanh nghiệp FOSO

Giao diện đăng nhập

Truy cập link: http://demo.fososoft.com/FOSOERP/admin/authentication

📍 Tên đăng nhập: foso@admin.com

📍 Mật khẩu: admin

🖥 Giao diện màn hình chính chứa thanh MENU các phân hệ trong phần mềm FOSO.ERP

Giao diện màn hình chính